درباره حدیقه پروازماهان

شرکت هواپیمائی وخدمات گردشگری ومسافرتی

حدیقه پروازماهان

شرکت هواپیمائی گردشگری وخدمات مسافرتی حدیقه پروازماهان بزرگترین مجموعه اجرائی کشور در

زمینه پیگیری وارائه خدمات پروازی – فرهنگی – اقامتی   وگردشگری است که در زمینه :

1-اختصاص انواع پروازی درمسیرهای مختلف هوایی

2-تهیه بلیط مورد نظردرکلیه مسیرهای داخلی وخارجی مربوط به متقاضیان

3-اخذویزاجهت کشورهای مدنظر متقاضیان وهمچنین پیگیری ویزای درخواست کنندگان ازخارج ازایران

4-برگزاری همایشها اجلاس وسمینار های مختلف باموضوعیت های ویژه وحساس داخلی وبین المللی

5-توانمندی ارائه خدمات وسرویس های ویژه وانواع پذیرایی درسطوح مقامات کشوری وبین المللی اعم از اقامتی غذائی تشریفاتی حمل ونقل ویژه و …

شرکت هواپیمائی وخدمات گردشگری وتوریستی حدیقه پروازماهان درکمال سربلندی و افتخار در خدمت

کلیه سازمان ها -نهادها – ادارات- اجرائی  وکلان کشور وعموم جامعه ایرانی در داخل وخارج آن می باشد

تلفن:   2-02188982470

تمامی حقوق وب سایت برای شرکت حدیقه پرواز ماهان محفوظ می باشد

با دوستان خود به اشتراک بگذارید
ممنون