صحراگردی

 صحراگردی و ماجراجویی در بیابان، از تفریحات متداول در دبی است. محبوب ترین تور شاغل در این زمینه، «ترس از شن های روان » نام دارد. در این تور از وسایل مختلفی مثل جیپ سفری 4نفره، تخته شنی، موتورهای 4قلو و درشکه های شنی استفاده می شود.

Powered By Mohammad Javad Mohammadi, Web Developer and Graphic Designer.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید
ممنون
Help-Desk