صحراگردی

 صحراگردی و ماجراجویی در بیابان، از تفریحات متداول در دبی است. محبوب ترین تور شاغل در این زمینه، «ترس از شن های روان » نام دارد. در این تور از وسایل مختلفی مثل جیپ سفری 4نفره، تخته شنی، موتورهای 4قلو و درشکه های شنی استفاده می شود.

Powered By Mohammad Javad Mohammadi, Web Developer and Graphic Designer.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Share On Pinterest
ممنون