واحد پولی

در سال ۱۹۷۳ درهم امارات به عنوان واحد پولی رسمی امارات معرفی شد

 

Powered By Mohammad Javad Mohammadi, Web Developer and Graphic Designer.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Share On Pinterest
ممنون